สัมภาษณ์นักเรียนไทยในออสเตรเลีย

https://studyenglishinaustralia.com/en
#เรียนที่ออสเตรเลีย
#เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย
#นักเรียนไทยในออสเตรเลีย
Reīyn thī̀ xxs̄terleīy
reīyn p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ thī̀ xxs̄terleīy
nạkreīyn thịy nı xxs̄terleīy

สมิตาจากประเทศไทยเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับการตัดสินใจมาเรียนภาษาอังกฤษในซิดนีย์และการทำงานพาร์มไทม์เป็นผู้ช่วยอีเว้นสามารถช่วยพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของเธอได้อย่างไร บทสัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือกุญแจสูความสำเร็จ!

Recent Videos

Subscribe

Want to hear the latest News and Study updates about Australian Education? Subscribe now and we’ll keep you updated on exclusive updates and offers.

Find a Course